Nauczyciel wspomagający

Informatyka

Język angielski

Język francuski

Język polski

Język polski

Pedagog specjalny

Specjalista administracji

Taniec, plastyka, technika

Wychowanie Fizyczne

Psycholog, terapeuta, nauczyciel etyki, edukacja wczesnoszkolna w klasie 2

Dyrektor, geografia, edukacja wczesnoszkolna w klasie 3

Dyrektor, język angielski

Pedagog, plastyka, technika

Matematyka, szachy