Nasi uczniowie w ramach wolontariatu podejmują działania organizowane przez Unicef. Zgodnie z programem angażujemy się w działania na rzecz praw dziecka, prowadzimy działalność edukacyjną w tym zakresie, angażujemy uczniów w dyskusje i działania podejmowane na rzecz innych.