Nauczyciele uczący w naszej szkole oprócz zajęć lekcyjnych prowadzą również zajęcia dodatkowe, rozwijające pasje, talenty i zainteresowania uczniów. Wszystkie zajęcia są ogólnodostępne dla uczniów i wliczone w czesne obowiązujące w szkole. Dodatkowo nauczyciele w ramach swoich zajęć organizują również ciekawe lekcje poza szkołą- w muzeach, ośrodkach kultury, nauki, sportu.

Znalezione obrazy dla zapytania microsoft school

Stawiamy duży nacisk na wdrażanie w sposób bezpieczny nowych technologii. Dlatego w naszej szkole mamy wyłącznie tablice interaktywne, prowadzimy dziennik w wersji elektronicznej  a w codziennej pracy wykorzystujemy platformę G suit. Dodatkowo wdrażamy również nowoczesne rozwiązania edukacyjne, korzystając z różnego rodzaju oprogramowania udostępnionego przez wydawców wybranych programów nauczania czy interaktywnych multibooków. Szkoła jest równieżł członkiem elitarnego grona Microsfot Schools program.

 Flag of the United Kingdom.svg

Bardzo duży nacisk kładziemy na wprowadzenie uczniów do dwujęzyczności, a realizujemy to za pomocą zwiększonej liczby godzin języka angielskiego do 5 godzin tygodniowo na każdym etapie edukacyjnym. Lekcje języka angielskiego są prowadzone na rozszerzonym poziomie, a nauczyciele w trakcie zajęć dodatkowo wprowadzają CLIL oraz inne, efektywne i nowoczesne metody nauczania. Nauczyciele różnych przedmiotów wprowadzają również elementy edukacji językowej na swoich zajęciach. Dzięki temu nasi absolwenci biegle i swobodnie posługują się językiem angielskim. W szkole można również spędzić miło czas na dodatkowych zajęciach językowych z zakresu języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego. 

Ponadto już od pierwszej klasy uczymy również języka francuskiego, a klasa siódma i ósma poznaje dodatkowo trzeci, wybrany przez siebie język..

Dodatkowym elementem z zakresu edukacji językowej są obozy językowe, zielone szkoły w Londynie i Paryżu.

W naszej szkole nie ma dzwonków, jednakże dla dobrej organizacji pracy przestrzegamy następujących zasad:

 • Klasy I - III pracują systemem zadaniowym co oznacza, że czas pracy jest dostosowany do możliwości uczniów. Nauczyciel sam wyznacza długość trwania poszczególnych aktywności i potrzebne przerwy (system zbliżony do szkolnych zerówek). W tych klasach przestrzegamy stałych elementów rozkładu dnia:
  • rozpoczęcie zajęć-  8.30,
  • wspólne śniadanie - 9.15,
  • wyjście do ogrodu- 9.50,
  • przerwa na lunch- 12.50

 

 • W klasach IV- VIII  obowiązują stałe godziny rozpoczęcia kolejnych zajęć:
 1. lekcja pierwsza -  8.30
 2.  lekcja druga- 9.25
 3.  lekcja trzecia- 10.20
 4.  lekcja czwarta- 11.15
 5.  lekcja piąta- 12.05
 6. przerwa na lunch i wyjście do ogrodu - 12.50-13.20
 7.  lekcja szósta- 13.20
 8.  lekcja siódma- 14.15
 9.  lekcja ósma- 15.00