W naszej szkole dzieci nie mają tradycyjnych dzienniczków, ponieważ wszelkie informacje przekazywane są za pomocą E-dziennika, który można przeglądać w komputerze, na tablecie, czy w  telefonie. Za pomocą dziennika elektronicznego rodzice i dzieci mają stały dostęp do ocen i frekwencji. E-dziennik to również możliwość bezpośrednich kontaktów z nauczycielami, Radą Rodziców czy rodzicami z klasy. Z jego pomocą możemy sprawdzić planowane wydarzenia, terminy sprawdzianów, zastępstwa, czy publikowane ogłoszenia.  

W celu zalogowanie się do dziennika należy użyć linka:

https://dziennik.librus.pl/loguj