Józef Rotblat urodził się 4 listopada 1908 r w Warszawie, tam też uczył się i studiował. Jako wybitny fizyk tuż przed wybuchem II wojny światowej wyjechał do Londynu i to właśnie poza granicami naszego kraju prowadził głównie swoją działalność naukową. Zasłynął przede wszystkim jako współzałożyciel Pugwash, ruchu na rzecz światowego pokoju. Właśnie za tą działalność w 1995 r. otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla. Józef Rotblat zmarł w Londynie 31 sierpnia 2005 r. 

 

 

Nagroda Nobla jest przyznawana za najwybitniejsze osiągnięcia w dziedzinie nauki, literatury czy też zasług dla całej ludzkości jak i poszczególnych społeczeństw. Nagroda została ustanowiona zgodnie z ostatnią wolą Alfreda Nobla. Finansowy aspekt nagrody jest realizowany na bazie Fundacji Nobla. Została ona ustanowiona w 1986 roku. Pierwsze wręczenie nagród odbyło się w 1901 roku w Sztokholmie.

 Nagrody Nobla są wręczane corocznie 10 grudnia w rocznicę śmierci fundatora. Od początku, czyli od 1901 roku mieliśmy do czynienia jedynie z krótka przerwą w latach 1940-1942. Od 1902 roku formalnie nagrody przyznawane są przez aktualnego króla Szwecji. Jeżeli chodzi o sam proces selekcji kandydatów a następnie ich wyboru jest on bardzo długi a zarazem niezwykle rygorystyczne. Jest to jednym z powodów, dla którego Nagroda Nobla stała się najbardziej prestiżową nagrodą na świecie

Wisława Szymborska urodziła się 2 lipca 1923r. W 1996 r. otrzymała Nagrodę Nobla za „poezję, która z ironiczna precyzją pozwala historycznemu i biologicznemu kontekstowi ukazać się we fragmentach ludzkiej rzeczywistości”.  Zmarła 1 lutego 2012 r.w Krakowie.

 

 

 

Pokojową Nagrodę Nobla Lech Wałęsa otrzymał w 1983 jako lider podziemnej Solidarności. Odebrała ją jego żona Danuta Wałęsa 10 grudnia 1983 roku w Oslo. Osobisty odbiór Nagrody uniemożliwiły władze PRL odmawiając Wałęsie wydania paszportu.

 

 

 

Czesław Miłosz otrzymał Nagrodę Nobla za całokształt twórczości. (ur. 30 czerwca 1911 w Szetejniach, zm. 14 sierpnia 2004 w Krakowie) – polski prawnik i dyplomata, poeta, prozaik, eseista, historyk literatury, tłumacz; w latach 1951–1989 na emigracji, do 1960 we Francji, następnie w Stanach Zjednoczonych; w Polsce do 1980 obłożony cenzurą; laureat Neustadt International Prize for Literature (1978) i Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1980); profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley i Uniwersytetu Harvarda; w 1993 powrócił do kraju, członek Polskiej Akademii Umiejętności, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, kawaler Orderu Orła Białego, wyróżniony tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata; pochowany w Krypcie Zasłużonych na Skałce.

Nagrodzony za wybitny epos narodowy, powieść „Chłopi”.

Władysław Stanisław Reymont (prawdziwe nazwisko: Rejment) – polski powieściopisarz i nowelista. Urodzony 6 maja 1867 roku (Kobiele Wielkie – gubernia piotrkowska), zmarł 5 grudnia 1925 roku (Warszawa).

 

 

Maria Curie – Skłodowska została dwukrotnie uhonorowana Nagrodą Nobla:W dziedzinie fizyki w 1903 r. wraz z mężem Piotrem Curie oraz Becquerelem za prace nad promieniotwórczością.W dziedzinie chemii 1911 r. za rozwój chemii dzięki odkryciu polonu i radu oraz za zbadanie metalicznego radu i jego związków chemicznych.

 

 

Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz herbu Oszyk, pseudonim Litwos (ur. 5 maja 1846 w Woli Okrzejskiej, zm. 15 listopada 1916 w Vevey) – polski nowelista, powieściopisarz i publicysta pochodzenia tatarskiego. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1905 za całokształt twórczości, jeden z najpopularniejszych pisarzy polskich przełomu XIX i XX wieku.

Henryk Sienkiewicz był kawalerem francuskiej Legii Honorowej i członkiem zagranicznym Serbskiej Akademii Nauk i Umiejętności.