Podobny obraz

Chcemy, by nasza szkoła była bezpiecznym miejscem, oferującym dzieciom możliwość wszechstronnego rozwoju, a rodzicom pomoc w wychowaniu. Dlatego w naszej placówce uczniowie realizują program w wymaganej przez MEN formie i liczbie godzin, wzbogacony o zajęcia dodatkowe. Dzięki zwiększonej liczbie ciekawych zajęć, pozytywnie rozwijamy potencjał młodych ludzi. W codziennej pracy kładziemy nacisk na rozwój kompetencji kluczowych w ramach programu 21 CLD, który pomaga uczniom zdobyć umiejętności na miarę potrzeb XXI wieku:

 • umiejętność uczenia się,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • umiejętność skutecznej komunikacji,  również w języku obcym,
 • umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów, szukania niestandardowych rozwiązań.

Jak to robimy?

Przestrzegamy następujących zasad:

 • liczba uczniów w klasie wynosi maksymalnie 16 dzieci,
 • pracujemy z dziećmi metodą tutoringu,
 • zajęcia języka angielskiego są na poziomie rozszerzonym i odbywają  się codziennie,
 • już od pierwszej klasy wprowadzamy drugi język obcy- francuski,
 • pracujemy z uczniami z wykorzystaniem wiedzy z zakresu neurodydaktyki,
 • pracujemy metodą projektów,
 • organizujemy ciekawe lekcje poza szkołą- w muzeach, ośrodkach kultury  i nauki, 
 • rozwijamy kompetencje językowe łącząc się z innymi szkołami z lub ekspertami z  całego świata, za pomocą skype,
 • ograniczamy prace domowe, by po zajęciach uczniowie mieli czas na rozwijanie własnych pasji,
 • zapewniamy dużą liczba atrakcyjnych zajęć dodatkowych z zakresu sportu, kultury, nauki, 
 • organizujemy opiekę w formie półkolonii w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, a także dla chętnych wspólne wyjazdy kolonijne,
 • nasi nauczyciele to bardzo dobra, ambitna kadra, wspierana przez specjalistów - pedagoga, psychologa, logopedę.