Chcemy, by nasza szkoła była bezpiecznym miejscem, oferującym dzieciom możliwość wszechstronnego rozwoju, a rodzicom pomoc w wychowaniu. Dlatego w naszej placówce uczniowie realizują program w wymaganej przez MEN formie i liczbie godzin, wzbogacony o zajęcia dodatkowe, odbywający się na bardzo komfortowych warunkach:

 • liczba uczniów w klasie wynosi maksymalnie 16 dzieci,
 • każdy uczeń ma swojego tutora, z którym pracuje indywidualnie,
 • w klasach 1-3 uczniowie mają dodatkowy przedmiot rozwijający myślenie- szachy
 • zajęcia języka angielskiego są na poziomie rozszerzonym i odbywają  się codziennie,
 • już od pierwszej klasy wprowadzamy drugi język obcy- francuski,
 • uczniowie klas 4-8 mają zwiększoną liczbę godzin z matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języków obcych,
 • uczniowie klas 7-8 mogą wybrać dodatkowy, trzeci język obcy,
 • w razie potrzeby uczniowie  mogą skorzystać z konsultacji przedmiotowych, prowadzonych przez wszystkich nauczycieli,
 • uczniowie z trudnościami lub szczególnie uzdolnieni mają dodatkowe zajęcia wspierające,
 • stosujemy zasady Oceniania Kształtującego, które precyzyjnie informuje ucznia o poczynionych postępach, wdraża do samooceny i uczy systematycznej pracy,
 • organizujemy zielone szkoły, w trakcie których poprzez zabawę poznajemy ciekawe miejsca, zdobywamy nowe lub utrwalamy nabyte już umiejętności,
 • wszyscy nauczyciele posiadają odpowiednie wykształcenie i kompetencje do pracy w szkole,
 • szkoła prowadzi klasyfikację i wystawia świadectwa szkolne potwierdzające ukończenie klasy/ szkoły,
 • uczniowie przystępują do egzaminów końcowych w klasie ósmej, uprawniających kontynuowanie nauki w szkole średniej.
 • do dyspozycji uczniów jest przestronny, nowocześnie wyposażony budynek,
 • lekcje rozpoczynają się od godz. 8.30,
 • świetlica szkolna otwarta jest dla wszystkich uczniów przed lekcjami, od godz. 6.50 i po lekcjach do godz. 18.00,
 • o godz. 12.00 jest przerwa na zupę, o godz. 12.55 jest długa przerwa na drugie danie,
 • istnieje możliwość zamówienia obiadów, lub skorzystania z kuchni, by odgrzać własne, przyniesione z domu posiłki,
 • uczniowie mają indywidualne szafki w szatni (na odzież ) oraz w klasach ( na książki i przybory),
 • w celu pogłębienia współpracy z rodzicami uruchomiliśmy e-dziennik firmy Librus,
 • zajęcia wf odbywają się na profesjonalnych obiektach sportowych, poza szkołą,
 • uczniowie mogą wybrać ukierunkowane zajęcia sportowe w ramach wf: np taniec, pływanie, tenis,
 • wszystkie zajęcia odbywają się w jednej, przydzielonej klasie sali lekcyjnej,
 • klasy 1-3 wiosną jeżdżą na trzydniowe zielone szkoły w ciekawe miejsca w promieniu 150 km od szkoły,
 • klasy 4-6 wiosną jeżdżą na pięciodniowe zielone szkoły: w Pieniny, Tatry i do Trójmiasta,
 • klasy 7-8 mają zielone szkoły w Londynie i Paryżu,
 • na terenie szkoły nie wolno używać telefonów komórkowych, tabletów i innych urządzeń elektronicznych.